Belastingadvies

De fiscale wet- en regelgeving is constant aan wijzigingen onderhevig. Voor ondernemers vinden deze wijzigingen vaak ongemerkt plaats. Het is onze taak om onze klanten op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen, gevraagd, maar soms ook ongevraagd.

breed netwerk van specialisten

Naast de fiscale zijn er tal van andere wetten en regelgevingen die van invloed kunnen zijn op uw positie als ondernemer. Denk hierbij aan omzettingen, herstructureringen, rationalisering van ondernemingsactiviteiten, overnames en fusies. Wij werken in dat kader nauw samen met advocaten en notarissen in ons netwerk. Onze belastingadviseur neemt een coördinerende rol in bij dergelijke trajecten en stelt het belang van de klant centraal.

Als MKB-adviseurs zijn wij gespecialiseerd in de fiscale optimalisatie van de ondernemer/directeur groot aandeelhouder en vermogende particulieren.

Werkzaamheden

Op het gebied van belastingadvies bieden wij de volgende werkzaamheden aan:

  • het verzorgen van de aangifte inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen
  • het verzorgen van de aangifte vennootschapsbelasting
  • het geven van nationaal en internationaal fiscaal advies
  • het voeren van bezwaarschriftprocedures voor de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting, de loonbelasting en de omzetbelasting
  • het bieden van begeleiding en ondersteuning bij fiscale controles door de Belastingdienst
  • het verzorgen van quickscans voor de loonbelasting, de omzetbelasting en de vennootschapsbelasting
  • het verzorgen van een fiscale due dilligence
  • de begeleiding en ondersteuning bij fusies en overnames, inclusief de implementatie