Financieel Advies

Cijfers geven inzicht in de financiële positie van uw onderneming, geven haar kracht weer, maar leggen ook haar zwaktes bloot. Zekerheid ten aanzien van de betrouwbaarheid van deze cijfers is een voorwaarde voor het nemen van juiste beslissingen. Niet alleen voor u als ondernemer, maar ook voor andere gebruikers van deze cijfers, zoals banken en overige financiële instellingen.

Vroegtijdig signaleren

Zorgvuldigheid en efficiency zijn bij het maken van deze cijfers vanzelfsprekend. Onze taak is om u inzicht te geven in deze cijfers, zodat u in staat bent om op basis hiervan de juiste (strategische) beslissingen te nemen. Onze interne processen zijn zodanig ingericht dat bij het opstellen van de cijfers alle financiële en fiscale aspecten worden samengevoegd. Vaak zijn wij hierdoor vroegtijdig in staat om uw vraagstukken te signaleren, hetgeen de bespreking van de jaarcijfers concreet en ‘to the point’ maakt.

Werkzaamheden

Op het financiële gebied bieden wij de volgende werkzaamheden aan:

  • het samenstellen van de jaarrekening
  • het begeleiden van de ondernemer bij de opzet van de administratieve organisatie
  • het voeren van financiële administraties, waaronder het verzorgen van de aangiften omzetbelasting
  • het opstellen van liquiditeitsprognoses en begrotingen
  • het begeleiden bij subsidie-aanvragen
  • het begeleiden van financieringsaanvragen
  • het behandelen van waarderingsvraagstukken
  • advisering inzake overnames, fusies, herstructureringen
  • arbitrage